Leczenie stożka rogówki - Crosslinking MEGARIDE

Leczenie stożka rogówki - Crosslinking MEGARIDE

Stożek rogówki to niezapalna deformacja rogówki, często obuoczna, która charakteryzuje się postępującym ścieńczeniem rogówki. Rogówka przyjmuje kształt stożka (czyli ścieńczenie i uwypuklenie) zamiast regularnego kształtu sferycznego. Schorzenie to znacznie obniża jakość widzenia i nie jest możliwe do pełnego skorygowania korektą okularową i zwykłymi soczewkami kontaktowymi. To postępujące schorzenie które nieleczone prowadzi do przeszczepu rogówki. Aż do dzisiaj, etiologia stożka pozostaje nie w pełni poznana, znane są czynniki genetyczne, biochemiczne, środowiskowe, alergiczne itd. Podaje się, że stożek występuje u około 1 na 2000 osób

Rozpoznanie stożka i i określenie stopnia jego zaawansowania wymaga wykonania topografii rogówki, pachymetrii, biomikroskopii …

Leczenie stożka rogówki jest zależne od stopnia jego zaawansowania i obejmuje wykonywanie zabiegów CROSSLINKING EPI-ON i EPI-OFF, wszczepianie pierścieni INTACS/KERARING, zabieg TOPOGUIDED, aż do przeszczepu rogówki w najbardziej zaawansowanej fazie.

W pierwszym i drugim stopniu zaawansowania wg klasyfikacji Amsler-Krumeich oraz w nowo wprowadzonej gradacji stożka ABCD Keratoconus Grading (zastosowana po raz pierwszy w urządzeniu OCULUS PENTACAM) wykonuje się zabieg CROSSLINKING.

Crosslinking (CXL)

Crosslinking to system sieciowania włókien kolagenowych rogówki w leczeniu stożka rogówki oraz po zabiegach chirurgii refrakcyjnej (PRK, LASIK) oraz w przypadku nie gojących się zapaleń rogówki. Metoda CLX czyli crosslinking zaprezentowana po raz pierwszy w Dreźnie w 1998 r. ewoluuje na przestrzeni ostatnich 20 lat w postaci wielu protokołów

Najważniejsze z nich:

A) CXL EPI-OFF czyli Protokół Drezdeński
Zabieg crosslinking ze zdjęciem nabłonka

B) CXL EPI- ON
Zabieg crosslinking z pozostawieniem nabłonka tzw transepitelialny CXL

C) Protokół Megaride – zmodyfikowany EPI-ON
Najnowszy zaprezentowany protokół – naświetlanie rogówki lampą UV CF X-LINKER przy wykorzystaniu ryboflaviny z witaminą E. Bierze pod uwagę grubość rogówki, parametr Kmax i dzięki zaawansowanemu matematycznemu modelowi dostosowuje czas i energię w czasie zabiegu. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, nie wymaga zdejmowania nabłonka i okresie pooperacyjnym pacjent NIE ma efektów ubocznych jak po EPI-OFF (EPI-OFF to zabieg inwazyjny, możliwość przymglenia rogówki, występują dolegliwości bólowe po zabiegu)
a zabieg znacznie przewyższa skutecznością procedurę ze zdjęciem nabłonka.

Przed zabiegiem pacjent ma zalecone zdjęcie soczewek kontaktowych/hybrydowych/twardych na tydzień przed zabiegiem sieciowania CLX. Zaleca się nie malowanie i nie stosowanie kremów i perfum na 2 dni przed zabiegiem.

Zabieg crosslinking (CLX) metodą Megaride składa się z dwóch etapów:

1 etap: nasączanie oka operowanego ryboflawiną Ribocross TE w protokole Megaride przez 15 minut

2 etap: UV irradacja już bez dalszego zakrapiania ryboflawiną, używa się tylko BSS do nawilżenia oka

Po zabiegu pacjent ma zalecone leki w postaci kroplowej do stosowania wg schematu(antybiotyk, steryd, lek przeciwzapalny, krople nawilżające). Prowadzić samochód można już na drugi dzień! Jest to najszybszy protokół spośród wszystkich obecnie dostępnych (całość zabiegu zamyka się w 20-25 minutach). Najszybsza jest też rekonwalescencja – na drugi dzień możliwy jest też również powrót do pracy! Co trzeba szczególnie podkreślić ten zabieg crosslinkingu jest BEZBOLESNY w trakcie jak i PO operacji. Zero dyskomfortu i bólu jak przy starszych protokołach (zwłaszcza crosslinking z abrazja czyli t-PTK + CLX!!!)

Zalety Crosslinking Megaride które trzeba zaznaczyć:

1. Nie usuwa się nabłonka rogówki /EPI-ON / czyli jest to zabieg BEZBOLESNY

2. Możliwość zastosowania protokołu na rogówce o minimalnej grubości nawet 350 mikronów! (jako jedyna obecnie lampa na świecie)

3. Naświetlanie wierzchołka stożka trwa najkrócej (czas całego zabiegu ok. 20- 25 minut zamiast ponad 2 godzin) i ryboflawina wnika najgłębiej(jest połączona z witaminą E TPGS)

4. Dawka promieniowania jest najmniejsza i zabezpieczony jest limit śródbłonka podczas całego zabiegu (0,3 mW/cm²)

5. Po raz kolejny trzeba podkreślić najszybszą rekonwalescencję i BRAK BÓLU POOPERACYJNEGO

6. Używa się zmodyfikowanej (Vit E TPGS) i OPATENTOWANEJ cząsteczki ryboflawiny (Ribocross TE ®)

7. Najmniejsza inwazyjność i najmniejsza ze wszystkich protokołów crosslinking-u możliwość wystąpienia powikłań pozabiegowych (m. in nie uszkadzamy rogówki)

Pierwsza kontrola po zabiegu crosslinking jest wykonywana po 24 godzinach, kolejna po ok miesiącu. W zależności od zaawansowania stożka kolejne kontrole wykonuje się w sugerowanych odstępach czasu 3-6 miesiecy.

Zapraszam na badanie kwalifikacyjne do zabiegu Crosslinking protokołem CXL MEGARIDE
do Gabinetu Okulistycznego Mariusz Kuwik w Krakowie!