Problemy pacjentów, u których rozwija się stożek rogówki

Problemy pacjentów, u których rozwija się stożek rogówki

Stożek rogówki to schorzenie które nieleczone prowadzi to całkowitej utraty wzroku. Nowoczesne metody leczenia bardzo dobrze radzą sobie ze stożkiem rogówki i spowalniają jego rozwój. Wydawałoby się,że tak naprawdę nie ma problemu. Jednak rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. – Pokazuje ona, że największym problemem pacjentów u których rozwija się stożek rogówki jest postawienie właściwej diagnozy. – Diagnostyka stożka rogówki zwłaszcza we wczesnym stadium może być…

Leczenie stożka rogówki - Crosslinking MEGARIDE

Leczenie stożka rogówki - Crosslinking MEGARIDE

Stożek rogówki to niezapalna deformacja rogówki, często obuoczna, która charakteryzuje się postępującym ścieńczeniem rogówki. Rogówka przyjmuje kształt stożka (czyli ścieńczenie i uwypuklenie) zamiast regularnego kształtu sferycznego. Schorzenie to znacznie obniża jakość widzenia i nie jest możliwe do pełnego skorygowania korektą okularową i zwykłymi soczewkami kontaktowymi. To postępujące schorzenie które nieleczone prowadzi do przeszczepu rogówki. Aż do dzisiaj, etiologia stożka pozostaje nie w pełni poznana, znane są czynniki genetyczne,…

Chirurgia refrakcyjna

Chirurgia refrakcyjna

Pierwsze definicje chirurgii refrakcyjnej pojawiły się już pod koniec lat sześćdziesiątych. Łączyły ze sobą chirurgię refrakcji i chirurgię zaćmy. W obecnych czasach chirurgia zaćmy i refrakcji to zupełnie oddzielne terminy. Przez chirurgię refrakcji rozumiemy wszystkie zabiegi chirurgiczne na gałce ocznej, których celem jest zmiana jej refrakcji która prowadzi do całkowitego usunięcia wady lub znacznego jej zmniejszenia. Chirurgię refrakcyjną dzielimy na chirurgię refrakcyjną rogówki i refrakcyjną chirurgię wewnątrzgałkową.…

Czym jest stożek rogówki?

Czym jest stożek rogówki?

Stożek rogówki (keratoconus) to bardzo poważne schorzenie okulistyczne, które jest jednym z nieprzewidywalnych i chyba jeszcze nie do końca odkrytych przypadłości okulistycznych. Przyjmuje się, że ma podłoże genetyczne jednak wielu pacjentów ze zdiagnozowanym stożkiem neguje nie tylko stożek ale nawet to, że ktokolwiek w rodzinie dwa pokolenia wstecz miał jakiekolwiek problemy ze wzrokiem. O tych pacjentach mówimy, że mają stożek o nieznanej etiologii. Co to takiego ten stożek? To nieprawidłowy kształt rogówki. Prawidłowa…