Najnowocześniejsze metody chirurgicznego leczenia wad refrakcji

Najnowocześniejsze metody chirurgicznego leczenia wad refrakcji

FEMTOLASIK w chwili obecnej jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych metod laserowej korekcji wad wzroku z wykorzystaniem podczas jednego zabiegu równocześnie dwóch laserów: femtosekundowego i excimerowego.

Laser femtosekundowy jest używany w pierwszej części zabiegu i dostarcza energię na dokładnie zaplanowaną głębokość rogówki. Dzięki temu jest możliwe bezpieczne rozdzielenie tkanki oraz wytworzenie odpowiedniego płatka rogówki.

W drugim etapie zabiegu po odchyleniu płatka laser excimerowy w czasie od kilku do kilkunastu sekund -w zależności od wielkości wady za pomocą wiązki lasera modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. Po zakończeniu działania lasera odchylony płatek umieszczany jest na pierwotnym miejscu, tworząc naturalną barierę ochronną.

laser femtosekundowyLaser femtosekundowy

Laser femtosekundowego Femto LDV Z6 szwajcarskiej firmy Ziemer. Platformy modułowe LDV charakteryzuje najniższa energia impulsu, najwyższa częstotliwość powtarzania impulsów i najkrótsza szerokość impulsów.

Charakterystyczna technika tworzenia płatka pozwala na indywidualne zaprojektowanie grubości, kształtu i pozycji płatka rogówki. Wytworzone płatki mają niezwykle gładkie i samodomykające się brzegi.

Ta ultranowoczesna technologia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i efektywność podczas pierwszego etapu zabiegu .

Laser excimerowy

laser excimerowyLasery excimerowe stają się coraz powszechniejszym sprzętem okulistycznym. Wraz z popytem, rośnie również zróżnicowanie sprzętów dostępnych na rynku. Wśród nich można ośmielić się o wskazanie urządzeń stanowiących najwyższy dostępny obecnie standard. Takim urządzeniem jest z pewnością Schwind Amaris 1050 .

Innowacyjny system laserowy zapewnia niezrównaną szybkość działania 1050 Hz na sekundę – obecnie najwyższą ze wszystkich laserów excimerowych dostępnych na rynku i w związku z tym bardzo krótki czas potrzebny do usunięcia wady wzroku bo zaledwie 1.3 sekundy na dioptrię.

Laser Amaris Premium 1050 dysponuje automatycznie dostosowanym poziomem natężenia co daje idealnie zrównoważone proporcje pomiędzy całkowitą liczbą impulsów laserowych a dostarczoną energią.

Opatentowany system śledzenia oka Latency – Free monitoruje położenie oczu bez jakiegokolwiek opóźnienia i w połączeniu z aktywnym unikalnym siedmiowymiarowym systemem śledzenia oka 7D pozwala na uzyskanie bezpieczeństwa działania lasera na najwyższym światowym poziomie.

Pacjent podczas zabiegu laserowej korekcji wzroku nigdy nie był tak bezpieczny i nigdy zabieg nie trwał tak krótko.

Obecnie przeprowadzam kwalifikacje do laserowej korekcji wzroku w gabinecie okulistycznym przy ul. Golikówka 6, a zabiegi moim Pacjentom wykonuję na najwyższej klasy sprzęcie w Centrum Mikrochirurgii Oka przy ul. Szlak 28 w Krakowie.